A hódoltság török világával több szakma kutatói is foglalkoznak, az utóbbi másfél évszázadban felgyűlt ismeretanyag bemutatása szinte lehetetlen. Az összegzések ritkán vezetnek véglegesnek tűnő eredményekhez, ezzel szemben új kérdések sorát vetik fel. Munkánk során mi is ezt tapasztaltuk, gyűjtésünk már csak ezért sem tekinthető lezártnak.

A honlap a török várrendszerről, illetve annak tényleges maradványairól kívánja összegezni az ismereteket. Minthogy azonban a hódoltsági muszlimok szinte kizárólagosan erős falak mögött éltek, a török településtörténet szinte teljes anyagát át kellett tekintenünk. Ennek fényében nem volt értelme elhagyni a polgári építkezések bemutatását sem.

A honlap jelen formája azonban mindössze egy szerény kiindulópont, amely egy folyamatosan bővülő adatbázis kiépítéséhez nyújthat alapot. Első lépésként nem vállalkozhattunk többre, mint az alapvető – s még időnként a szakirodalomban is meglehetősen zavarosan kezelt – információk összegyűjtésére, valamint az egyes várakra vonatkozó szakirodalom felsorolására és részben digitalizálására. Nem titkolt célunk egy majdani elektronikus könyvtár felépítése. Igyekeztünk felkutatni a török hódoltság építészeti maradványait is. A feladat a korábbi összegzések ellenére sem könnyű, számos esetben ellentétes kutatói vélemények feszülnek egymásnak. A gyanúba került emlékeket leírtuk és dokumentáltuk.

Listánkba azokat a várakat vettük fel, amelyek 1541 és 1695 között – ha csak rövid időre is, de – török kézre kerültek, s abban muszlim őrség is állomásozott. Gyűjtésünk nem az egykori hódoltsági területhez, hanem a mai magyar országhatárokhoz igazodott.  A várak külön oldalt kaptak, amelyről a látogató továbbléphet a máig megmaradt építészeti emlékekhez. A várrendszer változásait térképsorozaton jelenítettük meg.

Reméljük, hogy munkánk egyként fogja segíteni a kutatókat, s mindazokat, akik „csak” hétvégi túristacélpontot keresnek.

 

Papp Adrienn – Sudár Balázs