Leírás:

„Kutatástörténeti szempontból ugyancsak fontos az 1989-ben feltárt ún. török várparancsnoki szeraj. Ez nagyon érdekes együttes, mert itt még az épület tömege is elképzelhető. Keleten egy fürdőrésszel, illetőleg nyugaton az ún. lakórésszel. A fürdőrész alatt csatornarendszer, vagyis padozati fűtés létezett, amelyet egy süllyesztett kemencerendszerből fűtöttek! Hozzá tartozott a nagyméretű, téglából épült lakórész, vagyis a palotaszárny. A két épületrész között nyitott csarnok, vagy inkább fedett kivezető lehetett. A külső terepszint alapján úgy tűnik, hogy a fürdő és a palota padlószintje azonos volt. Az alaprajzból a közös lefedést is feltételezhetjük. Ez az épület a város épület-maradványaitól távol, de a vár központjában került elő. Kiemelt helyen, fallal körülvett kertben állt. Valószínűleg így feltételezzük, hogy a mindenkori török várparancsnok palotája lehetett”

 

Irodalom:

Magyar Kálmán: A babócsai Nárciszos-Basakert Árpád- és középkori településtörténete a régészeti kutatások alapján (különös tekintettel a terület XIV–XVII. századi várára). Somogyi Múzeumok Közleményei 10 (1994) 73–91. link

Magyar Kálmán: Babócsa-Nárciszos. In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes Ibolya–Kovács Gyöngyi. (Opuscula Hungarica Ш.) Budapest, 2002, 91–98. link