Leírás:

Szabálytalan trapéz alaprajzú, sarkain és a homlokzatok – nagyjából – felezőinél 8 támpillérrel megerősített, háromemeletes torony... A toronyalapozás tisztázásakor a toronybelső északi felében egy kelet-nyugati hossztengelyű, „kétosztatú épület” került napvilágra. … Árpád-kori objektumként került meghatározásra. ...valószínűbbnek tűnik egy, a toronnyal egykorú, idővel betemetett pince, vagy utólag beiktatott T alakú támfal feltételezése.” (Hatházi, 2002, 120–124.)

Irodalom:

Gerő László: Rövid hírek. Műemlékvédelem 11 (1967):4, 251.

Gerő László: A szabadbattyáni ún. Kula-épület. Műemlékvédelem 2 (1958):1, 61.

Hatházi Gábor: A török palánkok kutatásának újabb eredményei Fejér megyében. In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes Ibolya–Kovács Gyöngyi. Budapest, 2002, 107–128. link

Kralovánszky Alán: Szabadbattyán-Kula. Régészeti Füzetek  ser.1. 21 (1968) 76.

Kralovánszky Alán: Középkori műemlékek régészeti kutatása Székesfehérvárott. Műemlékvédelem 14 (1970):3, 157–162.

Terei György–Nováki Gyula–Mráv Zsolt–Feld István–Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2011, 86–87.