Leírás

„A legkorábbi látképekről tudjuk, hogy a kapu déli oldalán, magát a kaput is eltakaró nagyméretű ágyútornyot építettek a várfalak elé, amelynek maradványai máig feltáratlanok. Építése a párhuzamok alapján feltehetően a 16. század első felében, esetleg a 15. század végén történhetett. Ezt az ágyútornyot vették körbe a törökök az 1540/1550-es években egy köpenyfallal, majd a tornyot lebontva rondellává építették át az erődítményt az 1660-as években (Kászim pasa bástya, majd Fehérvári bástya, elkészült 1667/1668-ban). A rondellához ekkor már négyszeres kapu csatlakozott.” (Végh, 2006, 59–60.)

Az építtető, Dzserrah Kászim pasa 1660 óta tevékenykedett a hódoltságban, végigharcolta a 60-as évek háborúit. 1666 áprilisában nevezték ki budai pasává, tisztét 1667. május 22-ig töltötte be. (Gévay, 1841, 46–47.) Az építkezés ezért valószínűleg 1667 tavaszán nyarán folyhatott.

 

Építési felirat

„Ó, isteni kegyelem, adassék hála trónusának!

Ezt az erős bástyát az ellenség szeme számára félelmetessé tette.

A mohamedán sahokat segítse fényes győzelemre,

És legyen az oszmán hatalom szívében maradandó és erős.

Ungurusz fővárosát, ezt a páratlan és erős várat

Egy vezír megerősítette. Óh, mily nagyszabású alkotás!

Őnagysága, Kászim pasa a híres és igazságos

A hatalmas vezír, a jóságos kormányzó

Budin várát virágzásra emelte, megépítette e tornyot.

Nyerje el Isten kegyelmét e nemes személy!

Szidkí Isten segítségével szavakba foglalta ennek időpontját:

A Kaf-hegyhez hasonló ez a nagyszerű építmény.

 

Íratott az 1078. évben”

(1078=1667. június 27. – 1668. június 10.)

(Fekete Lajos fordítása. Fekete, 1944, 412.)

 

Irodalom

Gerő Győző: Adatok a budai vár törökkori építészetéhez: a Fehérvári rondella építéstörténete. Budapest Régiségei 17 (1956) 261–278. link

Gévay Antal: A budai pasák. Bécs, 1841.

Magyar Károly: A budavári Szent György tér és környékének kiépülése: történeti vázlat 1526-tól napjainkig. Budapest Régiségei 37 (2003) 43–126. link

Végh András: A középkori várostól a török erődig: a budai vár erődítéseinek változásai az alapítástól a tizenötéves háborúig. Budapest Régiségei 31 (1997) 295–312. link

Végh András: Buda város középkori helyrajza 1. Budapest, 2006, 59–60. link

Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684–1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest Régiségei 9 (1906) 103–170. link