Leírás

A középkori Mária Magdolna templom.

„A tizenöt éves háború során Budát több ízben is (1598,1603,1604) megpróbálták ostrommal visszafoglalni a keresztény seregek, sikertelenül. Valószínűleg ebben az időszakban vették el a törökök az amúgy is jelentősen lecsökkent számú keresztény lakosság várbéli utolsó templomát, ám ennek pontos időpontja nem ismert. Az általuk adományozott Fetih dzsámi (Győzelem dzsámi) név éppen a törökök harci sikereinek megörökítését célozhatta. A törökök által használt másik, hétköznapibb név, a Szaát dzsámi (Órás dzsámi) a még mindig meglévő és működőképes toronyórára utal. Evlia Cselebi 1663-ban megjegyzi, hogy a város összes dzsámijai ennek az órának a messze hangzó szavához igazodnak. A törökök építkezéseiről nincsenek információink. Nyilvánvalóan elpusztították a számukra alkalmatlan belső berendezést, a falakat lemeszelték. A barokk templom bontása során előkerült egy keleti ornamentikával ellátott mellvédlap, amely valószínűleg egy mimber (szószék) korlátjának töredéke. Feltehetően a templom törökkori berendezéséből származik.” (Szebeni–Végh, 2002, 427-457.)

 

Irodalom

Szebeni Andrea–Végh András: A budavári volt helyőrségi templom. Budapest Régiségei 35 (2002) 427–457. link