Leírás

Nyolcszög alaprajzú, kőzsámolyon ülő, kupolával fedett épület. Homlokzata homokkő kváderekből épült, az oldalfalakat mélyített tükörmező díszíti, kupola alatt egyszerű párkány fut körbe. Az épületet eredetileg egy kisméretű, kőkeretes ablaknyílás törte át, fölötte szamárhátíves felülvilágítóval. Kőkeretes, szegmentíves záródású ajtónyílása felett szintén szamárhátíves felülvilágító ablakot találunk. Evliya feliratokat látott a türbe vakolatán, az újkori felújítás során pedig feliratos ablaktöredékeket találtak, ma már egyik sincs meg. (Gerő 1980 alapján) Az 1915-ös feltáráskor a türbe belsejében sírokat találtak, melyek közül az egyiket Gül babával azonosították. (Ágosoton–Sudár, 2002.)

A türbe a hegy aljában, az út mellett álló bektasi derviskolostorhoz tartozott.

 

Irodalom

Ágoston Gábor–Sudár Balázs: Gül baba és a magyarországi bektasi dervisek. Budapest, 2002. link

Gerő Győző: Az Oszmán-török építészet Magyarországon. Budapest, 1980. 78.

 

Molnár József: Gül Baba türbéje Budán Műemlékvédelem 1970/4 227-230 Link