Leírás:

„Az alsóváros hadiszempontból eddig jelentéktelen városfalát erősítették, a Duna partján a fal lezárására Arszlán pasa (1565-66) egy nagy alapterületű, köralakú, alacsony ágyútornyot építtetett (török neve: Kakas kapu bástya). Ennek maradványai a Bem téren a Külügyminisztérium pincéjében kerültek elő. A maradványok az alsó ágyúlőrések szintjéig emelkednek ma is, a falak függőlegesek és kváderkövekkel burkoltak.” (Végh, 1997, 299.)

 

Irodalom:

Végh András: A középkori várostól a török erődig: a budai vár erődítéseinek változásai az alapítástól a tizenötéves háborúig. Budapest Régiségei 31 (1997) 295–312. link

Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684–1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest Régiségei 9 (1906) 103–170. link