Leírás

A vár nyugati oldalán, a déli kortina végében álló torony. Zolnay szerint középkori, de elnevezése török kori eredetre utal. Karakas Mehmed 1612-től tevékenykedett az ÉNy-i végvidéken, 1618–1621 között budai pasa. (Több erődépítési munka is kötődik a nevéhez, például Székesfehérváron is.)

„Kisebb szondát nyitottunk e fal külső oldalán a Karakas pasa tornya D-i szegletében is. Az újkori feltöltésben mindössze a várfal és a torony csatlakozását vizsgálhattuk. Ezek alapján a torony másodlagosan látszik csatlakozni a várfalhoz, de mivel előbbit többször javították, köpenyezték, így ezt csak a torony belsejében folytatott kutatással lehetne megnyugtatóan igazolni.” (Magyar, 1992.)

 

Irodalom

Zolnay László: Az 1967-75. évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. Budapest Régiségei 24 (1977):3, 3–164.

Magyar Károly: Ásatások a Budavári Palota területén és annak északi előterében 1982-1991 között. Budapest Régiségei 29 (1992) 109–115.

Molnár József: Karakas budai pasa tornya. Műemlékvédelem 17 (1973):4, 202–204. Link

Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684–1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest Régiségei 9 (1906) 103–170. link