Leírás:

A középkori palota nyugati falszorosában, az északi és déli részt elválasztó kapu védelmére készült, a fal északi oldalán. Eredetileg még Szapolyai által építtetett torony további megerősítése készült a török korban. Elsőként a tornyot támpillérekkel látták el majd később a kapu keleti oldalától induló vastag falat készítettek, kifalazták a pillérek közét. E fal függőleges cölöpökön állt. (Magyar, 2002 alapján)

 

Irodalom:

Magyar Károly: Ásatások a Budavári Palota területén és annak északi előterében 1982-1991 között. Budapest Régiségei 29 (1992) 109–115.

Magyar Károly: Török kori erődítések a budai vár déli részén In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes Ibolya–Kovács Gyöngyi. Budapest, 2002. link

Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684–1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest Régiségei 9 (1906) 103–170. link