Leírás

A vár keleti oldalán, az északi kortina folytatásaként a Duna part mellett épült fel a torony, a város észak-déli irányú főútjának kapuja állt a torony mellett, viszonyuk nem ismert. A torony igen kicsi részlete került felszínre, mely bővebb elemzésre nem adott lehetőséget.

 

Irodalom

Papp Adrienn–Tóth Anikó: A Budai Főgyűjtő csatornához kapcsolódó tabáni és Ybl téri ásatások. Aquincumi füzetek 16 (2009) 105–111. link

Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684–1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest Régiségei 9 (1906) 103–170. link