Leírás

A pasa palotájának és a hozzá tartozó fürdőnek a maradványai a karmelita kolostor épülete alatt fekszenek. A fürdő téglalap alaprajzú, a palota keleti szárnyából nyílhatott, előcsarnoka elpusztult, átmeneti helyisége sérült, alaprajza nem rekonstruálható. A forró terme maradt fenn a legépebben, négyszögbe szerkesztett nyolcszög alaprajzú kisméretű helyiség. Fennmaradt a fürdő fűtőhelyisége, a víztartály viszont erősen sérült. Az ásató megfigyelése szerint a fürdőnek két kazánrésze és két víztartálya volt.

 

Irodalom

Gerő Győző: Az Oszmán-török építészet Magyarországon. Budapest, 1980.