Leírás:

Négyzet alaprajzú, dobon ülő kupolával fedett, egy minaretes dzsámi. Mérete: 12,2x12,2m. A főhomlokzathoz ÉNy-ról csatlakozó előcsarnok támfalának részletei is felszínre kerültek. A dzsámi falán kváderfestéses vakolat került elő, amely a kutató szerint török kori. Feltárták az eredeti ablakokat, és a nyílás feletti szamárhátíves tükörmezőben vörös-fehér festést. Felszínre került a dzsámi bejáratának idomtéglából falazott kerete, ill. a sérült mihráb fülke. A mimber helyét az ásatások során feltárt alapozása és a falakon található nyomok egyértelműen meghatározták. Az épület belsejében a falakon kialakított változatos formájú fülkékkel találkozhatunk.

 

Irodalom:

Gerő Győző: Hódoltságkori kutatások Baranyában. Újabb adatok a magyarországi dzsámiépítészet történetéhez. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 17–18 (1972–1973) 95–116. link

Gerő Győző: Az Oszmán-török építészet Magyarországon. Budapest, 1980, 63–66.

Gerő Győző: A siklósi Malkocs bej dzsámi. Építés–Építészettudomány 15 (1983) 117–131.