ABCDEFGHIJKLMNOPQRSSzTUVZ

A

Abdál: vándordervis

Adim: lépés

Aga: széles körben és sok szerepben használt tiszteleti cím

Ájin: a keringő dervisek szertartása

Akcse: török ezüst váltópénz

Akindzsi: nem zsoldért, hanem zsákmányért harcoló portyázó lovas

Alajbég: egy-egy szandzsák javadalombirtokos haderejének a vezetője

Arsin: török hosszmérték

Ászitáne: ’palota’, szűkebb értelemben kolostor

Avlu: udvar

B

Baba: misztikus közösség vezetőjének címe, főképpen a bektasi dervisrendben

Beglerbég: a ’bégek bégje’, a vilájetek – tartományok – vezetőjének a címe

Bég: török tiszteleti cím: ’úr’, általában a szandzsákok vezetőjét illették vele

Burdzs: bástya, torony

C

Csegely: a szögletes térből az azt lezáró kupolához átvezető boltozati elem, gömbháromszög

Cselebi: török tiszteleti cím, többnyire művelt embereket illettek vele

D

Dede: kolostorfőnök, a muszlim misztikus közösségek elöljárója

Dergáh: kolostor

Dervis: muszlim misztikus

Díván: 1. az uralkodó vagy egy helyi vezető által összehívott tanács. 2. egy költő szerkesztett versgyűjteménye

Dzsámi: muszlim imahely, amelyben a vallásgyakorlás során kiemelten fontos pénteki közös istentiszteletet is el lehetett végezni

E

Emín: a bérletbe adott kincstári bevételek egyik beszedője

F

Fátiha: a Korán első szúrája (fejezete), mely imaként is szolgált

G

Gazel: oszmán lírai vers

Gázi: hitharcos

Gurus: nagyobb ezüstpénz

H

Hadzsi: a mekkai zarándoklatot elvégzett személy

Halífe: általános értelemben minden méltóság helyettese. A muszlim vallási emberek körében azonban tiszteleti címként is szolgált

Halveti: a halveti dervisrendhez kötődő személy, tárgy vagy esemény

Harem: 1. a muszlim lakások nőknek fenntartott része. 2. A dzsámik előudvara, mely mosakodási és imádkozási célokat is szolgált

I

Imám: előimádkozó, a közösség vezetője

Imáret: szegénykonyha

J 
K

Kademe: láb(fej)

Kale: vár

Kapudán: flottaparancsnok

Kethüdá: helyettes

Kible: 1. Mekka iránya, amerre az imákat végezni kell. A hódoltságban délkelet. 2. Földrajzi értelemben a déli irány

Kible-kapu: az imahely mihráb-fülkével szembeni kapuja

Kitábe: díszes feliratot hordozó tábla

Kule: torony

Küllije: több jóléti intézmény alkotta komplexum  

L 
M

Mahalle: városrész

Mecset: alacsonyabb rangú muszlim imahely, melyben a pénteki közös imát nem lehetett elvégezni

Medresze: felső fokú muszlim iskola

Mekteb: muszlim alapfokú iskola

Mevleví: ’Mevlánához tartozó, Mevlánához kötődő’. A Mevlána Dzseláleddín Rúmí tanításai alapján létrejött dervisrendhez tartozó személy, esemény vagy tárgy

Mevleviháne: a mevlevi dervisek kolostora

Mihráb: az imairányt jelölő kis falfülke

Mimárí arsin: ’építészeti arsin’, másképpen zirá. Általában 75,77 cm hosszú

Minaret: az imahelyek tornya, melyből a müezzin imára szólítja a hívőket

Minber: a mihrábtól rendszerint jobbra elhelyezkedő szószék

Mufti: muszlim vallási méltóság, aki vallásjogi kérdésekben precedens értékű döntéseket hozhat

Müezzin: vallási alkalmazott, aki a minaretből énekével imára hívja a híveket

N

Nagyvezír: az Oszmán Birodalom legmagasabb méltósága a szultán után

Nisándzsi: a szultán pecsétjének őre, főkancellár

O 
P

Pasa: az oszmán felső vezetés tagjainak kijáró tiszteleti cím, a vilájetek vezetői is ezt viselték

Q 
R

Ravak: nyitott előtér

S

Sejh: dervisfőnök

Sejhüliszlám: a muszlim vallási értelmiség legrangosabb tagja, az isztambuli mufti megnevezése

Sz

Szahn: tér, udvar

Szandzsák: az Oszmán Birodalom kisebb közigazgatási egysége, körülbelül a magyar megye megfelelője

Szemá: a mevlevi dervisek szertartása

Szeraszker: egy-egy szandzsák javadalombirtokos haderejének tisztje

Szerdár: egy–egy hadjárat vezetésével megbízott személy

Szeváb: vallási értelemben vett jó cselekedet

Szpáhi: 5–20.000 akcse jövedelemmel rendelkező javadalombirtokos

Sztalaktit: a muszlim építészetben rendkívül elterjedt, ék alakú elemekből álló sejtek alkotta épületdíszítési forma

Szúfi: muszlim misztikus

T

Tabja: bástya, többnyire a modern ágyúbástyákra használták

Táríh: 1. történelmi mű, krónika. 2. Dátumot megörökítő szöveg

Tímár: 5–20.000 akcse jövedelmű szolgálati birtok

Tímárdefter: a javadalombirtokok számontartására összeállított irat

Türbe: muszlim sírkápolna

U 
V

Vakuf: muszlim vallási alapítvány

Veli: szent

Vilájet: ’tartomány’, az Oszmán Birodalom nagyobb, gyakran országrésznyi közigazgatási egysége

Z

Záim: 20-100.000 akcse jövedelmű birtokkal rendelkező javadalombirtokos

Ziámet: 20–100.000 akcse jövedelmű szolgálati birtok

Zirá: török hosszmérték (mimárí arsin). Általában 75,77 cm hosszú