Leírás

Anyavárat az 1543. évi hadjárat során vették be a törökök, s meglehetősen csekély őrséggel látták el. Jelentősége a tolnai török végvárrendszer kiépüléséig (1545) volt, ez után fokozatosan leépítették. Ennek jelei már az 1546. évi zsoldjegyzékekben megfigyelhetőek. A későbbiekben a várról a török forrásokban nem esik említés, katonaságáról semmit sem tudunk. Ennek ellenére 1602-ben állítólag a portyázó hajdúk felgyújtották. Talán ekkor pusztulhatott el végleg. A négyszögletes erődítmény Tolna megye egyik legnagyobb vára volt.

 

Irodalom

Gaál Attila: Az 1686 őszi felszabadító hadjárat grafikai lapjainak Tolna megyei vonatkozásai. A szekszárdi Béri Balogh Ádám múzeum évkönyve XII (1984) 123-155.o. link

Gaál Zsuzsanna: Sióagárd. Budapest, 2000.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága 2007. II. 1072-1073.

Szakály Ferenc: Források Tolna megye XVII. századi történetéhez. A szekszárdi Béri Balogh Ádám múzeum évkönyve IV-V (1973-1974) 259-339.o. link