A palánk az 1550-es évek elején épült a hajdani ciszterci monostor körül, és valószínűleg 1686-ig volt török kézen. A kezdetben jelentős, 100 fő körüli őrség lelki gondozására a monostor egy részéből – talán a szentélyből - mecsetet alakítottak ki, a templomhajóban kialakított kisebb helyiségekben pedig katonák laktak. Az ásatások során a szentély jobb oldala mellett félkör alakú alapozás került elő, melyet Valter Ilona a minaret alapjaként értelmezett. Ha valóban az volt, akkor a hódoltságban meglehetősen szokatlan megoldással állunk szemben. (Valter, 1998.; Valter, 2001.; Valter, 1997.; Valter-Gaál, 1998. alapján)

 

irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1140–1152.

Valter Ilona: jelentés. Régészeti Füzetek 48 (1997/1994).
Valter Ilona: A cikádori ciszterci apátság kutatása. In: Hermann Egyed emlékkönyv. Szerk. Sümegi József–Zombori István. Budapest, 1998, 155–166. (METEM Könyvek 20)
Valter Ilona: A cikádori ciszterci monostor feltárása Bátaszéken. Műemlékvédelmi Szemle 11 (2001) 198–201.

Valter Ilona: Bátaszék-Cikádori ciszterci monostor. In: Tolna megye évszázadai a régészet tükrében. Válogatás az elmúlt tíz év ásatási anyagából. Szerk. Gaál Attila. Szekszárd, 2001, 55–56. link