leírás:

A kis békési török palánkvár a hódoltság keleti felének biztosításában játszott szerepet: Szarvassal és Szentmiklóssal egyetemben a Szolnok–Gyula közötti határszakaszt őrizték. Az egyetlen rendelkezésre álló zsoldlajstrom szerint nagy, 240 fő feletti őrség állomásozott benne. Az 1595. évi hadjárat során mindhárom palánk elpusztult, és a későbbiekben nem is építették őket újjá. Nem is igen volt rájuk szükség, hiszen Eger 1596. évi elfoglalásával a fő veszélyforrás megszűnt. A palánk területén egy téglalap alaprajzú, padozattal ellátott épület alapját is feltárták, talán ez lehetett az erősség imahelye. Ábrázolása nem ismert.

Északról kettős, nyugatról és délről hármas vizesárok-rendszerrel volt körülvéve. A palánk nyomait a legbelső vizesárkon belül találtak meg, az egyes árkok között nem. A vár északi oldalán két cölöpsort tártak fel, egymástól 180cm-re. A vár déli oldalán szintén két cölöpsort tártak fel, de egymástól távolabb helyezkedtek el. Az ásatás során bizonyosságot nyert, hogy a palánkot a törökök építették, a 16. század végén elpusztult, és a 17. században már nem újították meg. Az ásatás során talált másodlagos téglák azt mutatják, hogy ezen a helyen feltételezhetjük a 15. századi Maróthi-kastélyt. (Jankovich–Medgyesi–Nikolin–Szatmári–Torma, 1998, 41–45. alapján)  
 

irodalom:

Gerelyes Ibolya: Előzetes jelentés a Békés-kastélyzugi török-kori palánkvár ásatásáról, 1975–1978. Archaeologiai Értesítő 107 (1980) 102–111.

Gerelyes Ibolya: Beszámoló a békési török palánk ásatásáról. Békési Élet 17 (1982):1, 39–48.
Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága 2007, III, 1481–1482.

Jankovich B. Dénes: Auf der Suche nach dem Gespanschaftssitz in Békés. Mitteilungen des Archäologischen Institutes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Hrsgt. von László Castiglione. 8/9 (1978/79) 131136.

Jankovich B. Dénes–Medgyesi Pál–Nikolin Edit–Szatmári Imre–Torma István: Békés megye régészeti topográfiája. IV/3. Békés és Békéscsaba környéke. Budapest, 1998, I, 41–45.

Jankovich B. Dénes: Ásatások a békési Kastély területén. Békési Élet 15 (1980):2, 183–193.

S. Turcsányi Ildikó: A békési vár –  Városunk jelentősége a középkorban. (Békési Téka 38.)

Békés, 2008. link