leírás:

A várat a törökök 1570 körül építették a szemben lévő Tihany mozgásterének korlátozására. Bár a keresztények 1583-ban és 1588-ban is megostromolták, nem tudták bevenni. 1599-ben Adolf Schwarzenberg csapatai vették ostrom alá, őrsége elmenekült. 1600-ban azonban, Kanizsa elfoglalása után ismét török kézre került. 1603-ban Nádasdy Ferenc és Kolonics Lipót csapatai ismét elfoglalták, de ismét csak rövid ideig tudták kézben tartani. Véglegesen az 1625. évi gyarmati békekötés idején került magyar kézre. Ezután nem sokkal teljesen elpusztult. Jelentős, 100–200 fő közötti őrség ült benne. A vár ábrázolása nem ismert.

„Balatonszemes belterületén, a vasútállomástól K-re 200-250 méterre, a Bagolyvár u. 12. sz. telken van, az irodalomban gyakran szerepel. Reöthy Ferenc 19. század végi alaprajzát említi.

 Alaprajzilag négyszögű volt. Ma már csak az egyenes árokkal kísért DK-i oldala ismerhető fel, mindkét végén egy-egy kör alakban kiugró földbástya nyomaival. Ezek közül csak a D-i van viszonylag jó állapotban. Ennek az ároknak a hossza 50, szélessége 10-12, mélysége 2 m. A vár többi olda-la bizonytalan, de a terepalakulatokból nagyjából kikövetkeztethető. DNy-i oldalát a D-i bástya visszakanyarodása után az itteni kb. 1 m magas rézsű vonalában tételezhetjük fel. ÉK-i oldala azonban egyáltalán nem látható, valószínű, hogy az E-i sarokban lévő kis rézsű ezt jelzi. A vár ÉNy felől a Balaton fölé magasodó meredek partra támaszkodott, itt azonban a vasút építésekor meredek rézsűt vágtak le, ezért ez az oldal már nem az eredeti alakját mutatja.” ( Magyar–Nováki, 2005, 31–32.)

irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1239–1243.

Magyar Kálmán–Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. Kaposvár, 2005, 31–32. link