leírás:

Drégely várát Ali budai pasa vette be 4 napos ostrom után, 1552. július 6-án. Bő 20 évvel később, 1575-ben az Ipoly átkelőjének megerősítésére, illetve a folyó menti út védelmére Drégely falu templomát erődítették meg, így jött létre Drégelypalánk, törökül Bögürdelen. Az ismert zsoldlisták szerint 120 fő körüli őrséget tartottak benne, elsősorban lovasokat – így Drégely társvárának, kiegészítőjének számított. Egyetlen ismert ábrázolása Georg Hoefnageltől származik, e szerint körbástyákkal erősített palánkfal lehetett.

Irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 775–777.

Matunák Mihály: Drégely és Palánk katonai szerepe a török alatt. Korpona, 1901.