leírás:

Buják várát Ali budai pasa foglalta el 1552 júliusában. Viszonylag csekély, néhány tucat fős őrség vigyázta 1593-ig, amikor is Christoph Teufenbach csapatai visszafoglalták. 1663-ban került újra török kézre, néhány tucat fős őrségét azonban Balassa Imre gyarmati kapitány megtámadta, a várat bevette. A török ellencsapás nem váratott magára sokáig: a győztesek azonban ekkor már nem tartották meg az erősséget, hanem 1666 körül felrobbantották. Török erődítéséről nem tudunk.

irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 794–797.

Palmány Béla: Végvárak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663–1703). A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 12 (1986) 91–97. link

Patay Pál:  A bujáki vár. Műemlékeink. Budapest, 1959. link