Leírás

Az alsó és felső várra tagolódó erősség kiépülése a 13. század végén kezdődött. A legjelentősebb építkezések a 15. századra tehetőek, a török korban újabb építkezésekkel és javításokkal számolhatunk: felsővár délnyugati sarkán emelt vastag nyugat-keleti irányú fal az egykori kápolna területét hozzákapcsolták a vár belső magjához, alsóvár délnyugati falkoronáján két, egymásba nyíló helyiség emeltek. (Terei–Nováki–Mráv–Feld–Sárközy, 2011, 38–40. alapján)

A vár 1543-ban vagy inkább 1544-ben került a törökök kezére. 1566-ban Niklas Salm, 1598 augusztusában Pálffy Miklós és Adolf Schwarzenberg¸1601 szeptemberében Hofkirchen ezredes rövid időre visszafoglalta. Véglegesen 1687. október 16-án szabadult fel.

Dacára annak, hogy Fehérvár előváraként szolgált, csekély, 30-40 főnyi őrséget állomásoztattak benne, a létszám csak a 17. században kúszott fel félszázra. A várban török építkezés nyomait lehet kimutatni, valószínűleg hozzájuk köthető több építkezés a vár Ny-i felében, és emeltek egy kisméretű imahelyet is az alsóvár udvarán. (Ez utóbbiról csak a 17. századból vannak biztos adataink, de Evlia szerint III. Murád szultán (1574–95) nevét viselte, így esetleg a 16. század végén épülhetett.)

 

Irodalom

Béni Kornél–Erdős Ferenc–Fülöp Gyula–Hatházi Gábor: Csókakő a harmadik évezred küszöbén. Csókakő, 2010, 15–151.

Hatházi Gábor: Csókakő, a török végvár. In: A 700 éves Csókakő. Szerk. Béni Kornél. Csókakő, 1999.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1014–1022.

Terei György–Nováki Gyula–Mráv Zsolt–Feld István–Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2011, 38–40. link