Leírás:

A 1546-ban bevett várat a törökök 1686-ig tartották kézben, s folyamatosan 100 főt meghaladó őrséget tartottak benne. (Hegyi, 2007, 1216–1224.) A várról egyetlen ábrázolás maradt fenn a 17. század végéről, valamint ismeretes több leírása és inventáriuma is (pl. 1687, 1693-ből Gere–Miklós, 2006, 76–79.; Koppány, 1994.). Ezekben nincsen utalás török építkezésekre. A várban működött muszlim imahely, melyet feltehetőleg a középkori vár egyik helyiségéből alakítottak ki.

Irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 216–224.

Koppány Tibor. A Tolna megyei Dombó vára. In: Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok Szerk. Pamer Nóra. Budapest, 1994, 159–167. (Műemlékek-műemlékvédelem. VI.) link