leírás:

„A temető közepén alig kiemelkedő lapos domb látszik. Teljes területét a sírok foglalják el. A vár alakja négyzet. Eredetileg árok vette körbe, de a helybeliek szerint a közelmúltban egy részüket  betemették. Az árok ma már csak a Ny-i oldalon látható és egy rövid szakaszon a D-i oldalon. …. a vár dombja közvetlenül a Dráva egykori, összeszűkülő medrének E-i partján van. Gersei Pethő Gergely magyar nyelvű krónikájának 1603. évi adata alapján feltételezhető, hogy hídfőként is szolgált” (Magyar–Nováki, 2005, 44.) A fentiek alapján nem világos, hogy az erősséget mikor emelték, de ennek idejét nagy valószínűséggel a tizenöt éves háború időszakára kell tennünk. 1603 októberében Sigmund Friedrich Trauttmansdorf szlavón főkapitány csapatai felégették a híddal együtt. Nem tudjuk, hogy újjáépült-e, az azonban bizonyos, hogy az egykor ott szolgáló azabok 1609-ben már Fehérváron tevékenykedtek. (Hegyi, 2007, III, 1602.)

irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, III, 1602.        

Magyar Kálmán–Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. Kaposvár, 2005,  44. link

Rózsás Márton: Törökkori őrhely Drávatamási határában. In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes Ibolya–Kovács Györgyi. Budapest, 2002, 137–142. (Opuscula Hungarica III) link