Leírás:

„A törökök Eger vára jó karbantartására különlegesen is nagy gondot fordítottak. Az 1596. évi ostrom során a támadók igen erős aknaharcot folytattak a belső vár délkeleti nagy fülesbástyája ellen, melynek következtében az súlyosan megsérült. Az itt keletkezett terjedelmes falrombolás elzárására, de kivált a belső vár főbejárata védelmére egy trapéz alaprajzú, lőrésekkel áttört, jellegzetesen török kapuvédőbástyát, az úgynevezett „barbakán”-t építették meg. Ez egyébként a 91 éves egri török uralomnak egyetlen építménye.

A törökök nemcsak gondozták Eger városfalát, de az igényüknek és gyakorlatuknak megfelelően tovább is erősítették, fejlesztették. Evlia Cselebi szerint 1657-58-ban Köprüli Mohamed nagyvezír több év alatt rendkívül erős, jó kilövési lehetőséget biztosító lőrésekkel áttört fallá építette át, melyen a korábbi bástyáknak megfelelően 12 „torony magasodott”. A városfalon nyílott négy kaput kettős falú védelmi rendszerrel biztosították. E nagyobb arányú építkezéshez szükséges kőanyagot a szomszédos Felnémet templomának és a környező épületeknek a lebontásából biztosították.” (Sugár, 1992.) A hódítók a polgári berendezkedésre is nagy hangsúlyt fektettek. Evlia cselebi 1665-ben például összesen 46 imahelyről beszél, ezek közül felsorolja a 9 dzsámit, és 31 mecsetet említ – közülük kettőt név szerint. Figyelemre méltó, hogy Evlia a városban kilenc dzsámit említ név szerint, az ábrázolásokon nyolc minaret látható, a visszafoglalás után pedig nyolc török mecsetet írtak össze a szintén mecsetből visszaalakított plébániatemplomon kívül. Azaz a 17. század második felében nyolc-kilenc jelentősebb imahely lehetett a városban, melyeknek a helye többé-kevésbé meghatározható a telekkönyvek és az 1753. évi térkép, valamint a szerzetesrendekre való utalások alapján. Sajnos a tényleges épületek és a török elnevezések párosítására többnyire semmiféle támpontunk nincs.

 

Irodalom:

Breznay Imre: Eger a XVIII. században. I–II. Eger, 1933, 1934.

Détshy Mihály: Az egri vár története VII. 1596–1687. Az egri vár híradója 7 (1968) ????

Détshy Mihály–Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957–66) IV.  Agria 5 (1967) 87–116. link

Détshy Mihály - Kozák Károly: Beszámoló az egri várban folyó feltárásokról Műemlékvédelem 1958/3 151-154. link

Détshy Mihály–Kozák Károly: Eger vára. In: Heves megye műemlékei. II. Budapest, 1972, 77–159.

Giber Mihály: Az Eger várbeli későközépkori püspöki palota. Castrum 7 (2008):1 49–88. link

Kovács Béla: A Dobó István Vármúzeum cseréppipái. Egri Múzeum Évkönyve 1 (1963) 235–262. link

Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957–62) I. Az Egri Múzeum Évkönyve 1(1963) 119–171. link

Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957–63.) II. Az Egri Múzeum Évkönyve 2 (1964) 221–271.

Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957–65.) III. Az Egri Múzeum Évkönyve 4 (1966) link

Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957–67) V.  Az Egri Múzeum Évkönyve 6 (1969) link

Kozák Károly: Az egri vár feltárása (1957–68) VI. Az Egri Múzeum Évkönyve 7 (1969) link

Kozák Károly: Eger vár feltárása VII. (1957–1988) In: Annales Musei Agriensis 35–36 (1989–1990) link

Molnár József: Eger  török műemlékei. Budapest, 1961. (Műemlékeink) 

Nováki Gyula– Baráz Csaba–Dénes József–Feld István–Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2009, 20–23.

Pataki János Vidor: Az egri vár: a hazai műemlékvédelem történetéből, 1. Műemlékvédelem 1963/4 137-141 link

Pataki János Vidor: Az egri vár: a hazai műemlékvédelem történetéből, 2. Műemlékvédelem 1964//4 222-226 link

Ringelhann Béla: Az 1841-ben lebontott egri mecset (dzsámi) pontos méretei. Műemlékvédelem 7 (1963), 81–83. PDF

Sudár Balázs: A „Kethüdá-dzsámi” mellett állt-e az egri minaret? Keletkutatás 2010 tavasz, 101–106.

Sugár István: Eger városfalainak és kapuinak története. Az Egri Múzeum Évkönyve. 6 (1968) link

Sugár István: Az egri török vilájet várai. Az egri vár híradója 24 (1992) 21–24. link

 

 

Sugár István: Adatok az egri bektási dervis kolostor történetéhe Műemlékvédelem 1961/1 51-56. link

 

Vincze Dániel: Az egri vár 1614-es javítása és annak előzményei. Az egri vár híradója 38 (2006) 66–98. link