Leírás:

A földvári palánkot viszonylag korán, az 1550-es évek elején, de mindenképpen 1555 előtt emelték az oszmánok a dunai viziút biztosítására a középkori öregtorony köré. 1602-ben a portyázó hajdúk bevették és felgyújtották, de a törökök ismét használatba vették. Heinrich Ottendorf rajza szerint épületekkel rakott, kőfallal körülvett erősség lehetett, török forrásaink viszont rendre párkány
(azaz palánk) néven emlegetik. Feltehetőleg a középkori várfalak elé a törökök palánkfalat is emeltek – ennek kiterjedése azonban nem ismert.

 

Irodalom:

 

Bendefy László: Dunaföldvár régi földvára Műemlékvédelem 1974/2 65-71. link

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 627–639.

Kozák Éva: Régészeti és műemléki kutatások a dunaföldvári öregtoronynál. A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 1 (1970) 181–208.

Kozák Éva: A dunaföldvári (Tolna m.) öregtorony régészeti feltárása. Műemlékvédelem 17 (1973) 193–198. link