Leírás

Hamza bég szerája (palotája) körül az 1560-as évek végén építhettek a törökök palánkvárat a dunai víziút biztonságosabbá tétele céljából. Először Szokollu Musztafa budai pasa említi 1569-ben egyik levelében. Evlia cselebi szerint a palánkot Hamza simontornyai bég építtette Szülejmán szultán parancsára a hidzsra 936. évében (1529–1530), s ezzel összhangban állítja azt is, hogy a dzsámit a szultánról nevezték el. Az évszám kétségtelenül elírás eredménye, s Hamza simontornyai hivatalviseléséről sem tudunk. Másfelől tény, hogy az érdi palánkot Hamza bég szerája (palotája) néven emlegették. Mindezek fényében nem elképzelhetetlen, hogy a dzsámi valóban még Szülejmán uralkodásának idején épült, s a zsoldlisták tanúsága alapján valóban állami imahelyként működött. (Ám nincs okunk azt feltételezni, hogy az alapító Hamza bég lett volna, ahogy Molnár József álította.)

Bár 1519-ben Érden állt Sárkány Ambrus kő kúriája, a török palánk ettől távol épült fel. A török foglalás után kiépült palánk a tizenöt éves háborúban elpusztult, de újjáépítették, majd 1660-ban is felégették a keresztény csapatok, de a törökök újra felépítették. A legkisebb a legkorábbi palánkvár volt, a palánkot övező árkokat sikerült feltárni és az erődítések kiterjedését meghatározni. (Dinnyés–Kővári–Lovag–Tettemanti–Topál–Torma, 1986, 96–99. alapján)

 

Irodalom

Dinnyés István–Kővári Klára–Lovag Zsuzsa–Tettemanti Sarolta–Topál Judit–Torma István: Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. (XIII/1) Budapest, 1986, 96–99.

Gerő Győző: Török építészeti emlékek Magyarországon. Budapest, 1976, ???

Gerő Győző: Az Oszmán-török építészet Magyarországon Budapest, 1980, ???

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 666–674.

Kereskényi Gyula: Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek történeti vázlata. Székesfehérvár, 1874.

Molnár József: Hamza bég dzsámija Érden. Műemlékvédelem 8 (1964):3, 142–147. link

Molnár József: A török világ emlékei Magyarországon. Budapest, 1976, ???

RégKut 1962, 66-67.o.; 1963, 74.o.; 1964, 65.o.; 1965, 59.o.