leírás:

Hatvant 1544 nyarán foglalták el az oszmán csapatok Jahjapasazáde Mehmed budai pasa vezetésével. 1596-ban a keresztény seregek visszafoglalták, az őrséget lemészárolták, a várost felégették. Az újra megszerzett várat a törökök 1686-ig birtokolták.

Hatvan a budai vilájet egyik korai szandzsákja volt, s Szolnok bevételéig egymaga védte a központot kelet felől. Szerepe a 16. században elsősorban Egerrel szemben volt jelentős, a nógrádi várak visszafoglalása után pedig ismét északi irányban került a határzónába. Mindezek alapján komolyabb központot képzelnénk magunk elé – forrásaink azonban nem erről tanúskodnak: Hatvan igen szerény kiépítettségű garnizonvárosnak látszik. Az 1596. évi ostrom során keletkezett képek is erről győznek meg: Houfnagel és Dillich metszetein mindössze egyetlen minaret látható, a legreálisabbnak tekinthető, Zimmermann készítette rajzokon pedig kettő: egy a várban, egy pedig a városban. A jelek szerint a pusztulást nem követte jelentősebb újjáépítés: Evlia leírása és Strackwitz rajza hasonlóan csekély kiépítettségről tanúskodik. 

 

Irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 821–835.

Kassa András: A hatvani vár nyomai a mai városképben. In: Hatvani kalendárium. 2009. Hatvan, 2009, 91–99.

Kárpáthy-Kravjánszky Mór: Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Budapest, 1936.

Kozák Károly: Hatvan. Vár, település. In: Heves megye műemlékei III. Budapest, 1978.

Nováki Gyula–Baráz Csaba–Dénes József–Feld István–Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2009, 74–76.

Parádi Nándor: Hatvan. In: Az 1959. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek ser I. no.13, 73.

Parádi Nándor: Hatvan. In: Az 1960. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek ser I. no.14, 111.

Soós Imre: Hatvan város története. In: Heves megye műemlékei. III. Budapest, 1978.

Sugár István: Az egri török vilájet várai Az egri vár híradója 24 (1992) 33–37. link

Sugár István: A török végvárrendszer Északkelet-Magyarországon. In: Magyar és török végvárak. Eger, 1985, 229–305 (Studia Agriensia 5)

Szepesi (Schütz) Béla: Hatvan község története. Sopron, 1940.