leírás:

A palánk egy 1598 körülre datált török irat szerint már állt és 1685-ig volt török kézen. Igen jelentős, 100 főt meghaladó őrséget kapott. (Hegyi, 2007, 1524–1525.; Sugár, 1992, 29–32.) Az őrség létszáma indokolta a dzsámi emelését is, melyet talán az átalakítva ma is álló középkori plébániatemplomból alakíthattak ki. (A török palánk létrehozása után a magyar lakosságot kitelepítették, akik Kis Heves oppidumot hozták létre.) A palánk pontos helye nem ismert.

Irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, III, 1524–1525.

Major Jenő–Palovics Lajos: Településtörténeti áttekintés. In: Heves településcsoport általános rendezési terve. Szerk: Laboda Zsigmond. Budapest, 1981, 44–62.

Nováki Gyula–Baráz Csaba–Dénes József–Feld István–Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2009, 76–77.

Sugár István: Az egri török vilájet várai  Az egri vár híradója 24 (1992) 29–33. link

Tombor Ilona: Heves. In: Heves megye műemlékei. III. Budapest, 1978, 282–296.