Leírás

A várat 1552-ben vette be Hádim Ali budai pasa, de csak csekély őrséget ültetett bele, kezdetben alig több mint félszáz, öt évvel már csak alig két tucat gyalogos állomásozott benne. Török építkezésekről nincs tudomásunk. 1593-ban Prépostvári Bálint egri főkapitány szerezte vissza tárgyalásos úton. 1663 után feltehetőleg ismét török kézbe került, de semmi nyoma, hogy őrséget helyeztek volna bele.

 

Irodalom

Feld István: Hollókő vára. Castrum. 1 (2005):1, 115–118

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 789–793.

A. Kozák Éva: Régészeti kutatások a hollókői várban. Műemlékvédelem 1969/4 231-232. link

Kozák Éva: A hollókői vár kutatása. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 21 (1975) link

Kozák Éva: A hollókői vár ásatása. Archaeologiai Értesíto 99 (1972) 167–187.

Mezősiné Kozák Éva: A hollókői vár kutatása. Műemlékvédelem 1997/1 18-22. link

Mezősiné Kozák Éva: A hollókői vár kutatási eredményei. In: "Gondolják, látják az várnak nagy voltát..." Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest, 2006, 187–201