A palánkot a törökök emelték az 1570-es évek elején, 1595-ben azonban, Esztergom eleste után fel kellett adniuk. A 17. század derekán újra megépítették, és a hódoltsági időszak végéig használták. Kezdetben 150 főt meghaladó, utóbb 100 fő körüli őrséget állomásoztattak benne. Egykorú ábrázolása nincs, régészeti feltárása nem volt. A helyi hagyomány és helynévanyag viszont emlékeztet rá: a vasúti sorompótól kb. 200 méterre levő dombtetőt Plankenbergnek, palánkhegynek nevezik. 1696-ban errefelé romokat említenek. (Fogarassy-Fetter, 1998, 44–45.)

A török hagyományok szerint a várat állítólag Lala Musztafa pasa építtette 1543–1544-ben, ez igazolhatná a dzsámi Szülejmánról való elnevezését.

irodalom:

Fogarassy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza. Pilisvörösvár, 1998.