A komári vagy más néven kiskomáromi vár a Kis-Balaton átkelőjét őrizte: itt lehetett Zalából észak felé Vas megyébe átjutni. Bár Kanizsa ostroma során 1600-ban bevették, egy évvel később újra keresztény kézre került, hogy azután évtizedekig okozzon komoly fejtörést a kanizsai törököknek. 1664-ben Zrínyi-Újvár bevétele után Fázil Ahmed pasa nagyvezír ismét bevette és felrobbanttatta.

Rövid török időszakában építkezés nem ismert.

Irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, III, 1601.