Sem a vár helye, sem története nem ismert. Őrségére csak 1615-ből és 1619-ből vannak adatok, mindkét esetben 29 martalócot írtak itt össze.

 

Irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1250.