Leírás

Márévárat Ahmed pasa másodvezír vette be 1543-ban. Viszonylag csekély őrséget kapott. Jelentősége addig volt, míg a tolnai-somogyi török erődrendszer ki nem épült, Dombó és Döbrököz 1545. évi bevétele lényegében feleslegessé tette. 1546 után őrségéről nincsenek adataink. Hadi jelentőségét 1556 szeptemberében vesztette el végleg, amikor Horváth Márk szigetvári katonái elfoglalták és felrobbantották. 1561-ben Zrínyi adja vissza a Váraljai családnak. Török építkezésekről nem tudunk.

 

Irodalom

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1268.

H. Nándori Klára: Márévár helyreállításának terve Műemlékvédelem 1966/2 93-96. link

G. Sándor Mária: Adatok Márévár építéstörténetéhez. Műemlékvédelem, 10 (1966):3, 87–92. link

G. Sándor Mária: Régészeti kutatások Márévárban. Magyar Műemlékvédelem 1959–1960. Budapest, 1964, 117–128.