Leírás

A mohácsi palánk 1560 körül épült, s 1686-ig volt török kézen.Kezdetben viszonylag tetemes, 160 fős őrség vigyázta, mely azonban a 16. század végére félszázra apadt. (A hitéletet egy dzsámi szolgálta.) A település jó ideig a Dél-Dunántúl legnagyobb szandzsákjának adta a nevét, ez azonban a mohácsi csata előtti tisztelgés volt csupán, maga Mohács komolyabb közigazgatási szerepet nem töltött be, egy járás (náhíje) és egy bírósági körzet (kaza) központja volt. Súlya annyira csekélynek bizonyult, hogy amikor az 1560-as évek elején a dunai vízi út védelmére egy kisebb szandzsák alakult, annak központját is inkább Szekcsőre helyezték.
 

Irodalom

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1187–1196.
Vass Előd: Mohács város hódoltságkori történetének török forrásai. Baranyai Helytörténetírás 8 (1976) 15–48.