leírás:

A várat 1544-ben Jahjapasazáde Mehmed budai pasa foglalta el, s szandzsákot szervezett köré. Az Ipoly vonalának tartásáért felelős várat azután 1594. március 9-én vették vissza a keresztény csapatok Pálffy Miklós vezetésével. 1663-ban Érsekújvár bevétele után Kaplan Musztafa pasa foglalta el újra 20 évre. Érsekújvár visszavétele után, 1685 augusztusában a vár parancsnoka, a nevezetes Csonka bég teljes őrségével kivonult belőle, s az erősséget felgyújttatta. Tettét esetleg egy lőporrobanás is indokolhatta. Az ásatások látható török építménnyel egyelőre nem számolnak.

A régészeti kutatás jelenleg török kori erődítés-részeket nem azonosított.

Irodalom:

Hausel Sándor: Nógrádvár. Nógrád, 2000.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 751–766.

Pálmány Béla: Magyar és török végvárak Nógrád megyében (1663–1685). In: Magyar és török végvárak. Szerk. Bodó Sándor–Szabó Jolán. Eger, 1985, 152–162. (Studia Agriensia 5.) link

Tomka Gábor: Nógrád.  Castrum. 1 (2005):1, 121–124. link