Leírás

A középkori várat a török több próbálkozás után 1545 novemberében foglalták el a törökök Jahjapasazáde Mehmed budai pasa vezetésével. A kezdeti 100 főt is meghaladó őrség hamarosan 40 gyalogosra és tüzérre apadt. A 17. században a vár jelentősége tovább csökkent, az őrség létszáma az 1620-as években már a 20 főt sem érte el. Ennek tükrében érthető, hogy a törökök nem tartottak fenn imahelyet az erősségben, és komolyabb építőtevékenységbe sem fogtak.

A várfal előtt, az árokban cölöpszerkezetű sánc, palánkfalat nyomait tárták fel, melyet a sérült várfal kijavítására készíthettek. Az első sánc közvetlenül a török foglalás után készült. A palota épületben kisebb török javítást találtak, a palota és a várfal közötti területen falusias jellegű település nyomai kerültek felszínre. (Feld– Kisfaludi–Vörös–Koppány–Gerelyes–Miklós, 1988 alapján)

 

Irodalom

Feld István–Gerelyes Ibolya: Hódoltság kori leletegyüttesek az ozorai várkastélyból (Fundkomplexe des Burgschlosses von Ozora aus der Zeit der Türkenherrschaft). Communicationes Archaeologiae Hungariae (1986) 161–182.

Feld István–Kisfaludi Júlia–Vörös I.–Koppány Tibor–Gerelyes Ibolya–Miklós Zsuzsa: Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981-85-ben végzett régészeti kutatásokról. A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 14 (1988) 261–337. link

Feld István – Gerelyes Ibolya – Gere László: Ozora, várkastély. In: Műemlékvédelmi szemle 203/2 115-117. link

Feld István–Gerelyes Ibolya–Gere László–H. Gyürky Katalin–Tamási Judit: Újabb késő-középkori leletegyüttes az ozorai várkastélyból. Communicationes Archaeologiae Hungariae (1989) 177–207.

Feld István: Ozorai várkastély története. Műemlékvédelem 47 (2003):1, 1–13. link

Feld István: Az ozorai várkastély mint a műemléki dokumentáció példája. Műemlékvédelem 48 (2004). Klnsz. 11.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1089–1098.

Koppány Tibor: Filippo Scolari ozorai vára. Műemlékvédelem 23 (1979):3, 193–203.

Sedlmayr János–Máté Zsuzsanna: Az ozorai (vár)kastély helyreállításáról (1980–2002). Műemlékvédelem 47 (2003):1, 14–20. link