leírás:

A salgói várat a törökök már 1554-ben, a füleki hadjárat során megszerezték, de őrséget csak hat évvel később, 1560-ban helyeztek bele. Afféle őrhelyként használhatták, hiszen 40 főnél ritkán állomásozott benne több. 1593-ban Cristoph Teuffenbach hadjárata révén került ismét keresztény kézre. Török építkezésekről nincs tudomásunk.

Irodalom:

Feld István: Jelentés a salgói vár 1981–83. évi régészeti kutatásáról. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 10 (1984) 213–264. link

Feld István: A salgói vár történetének és építésének korszakai. Salgótarjáni új almanach 2. Salgótarján, 2002, 217–238. link

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 836–839.