leírás:

Simontornya várát több sikertelen kísérlet után Jahjapasazáde Mehmed budai pasa vette be 1545 novemberében. A hódítás célja a dél- és az észak-dunántúli hódoltsági területek közötti összeköttetés biztosítása volt. Továbbá innen indulhatott ki a Balatontól délre eső somogyi területek hódoltatása is. Ennek megfelelően az elfoglalt vár köré szandzsákot szerveztek, de túlságosan magas őrséget nem kapott, amely azután – a koppányi szandzsák felállítását követően – még némi csökkenésen is keresztül ment, s 130 fő körül állapodott meg. A település a törökök kezén nem indult jelentősebb fejlődésnek, komolyabb építkezések nem kezdődtek benne. A vár török erődítési munkálatairól sem tudunk, a kutatások sem találták ennek nyomát. A törökök a várban talán a várkápolnát használták, új építésre aligha volt helyük. A városi templom szintén lehet középkori eredetű, de új építés is. A település szandzsákszékhely volta ellenére sem jelentős, a két imahely azonban mindenképpen kevésnek tűnik. A várost bemutató, 1686 körül keletkezett metszetek hitelessége erősen kétséges, ám nem zárható ki, hogy alaprajzi előzményeik voltak. A várat 1686-ban Bádeni Lajos foglalta vissza.

 

Irodalom:

Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században. Budapest, 1982.
Gaál Attila: Hódoltságkori cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyűjteményében. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 26 (2004) 259–296. link

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1051–1071.

Horler Miklós–H. Tabajdi Mária: A simontornyai vár. Szekszárd, 1987. link

Horler Miklós: A simontornyai vár helyreállítása. Magyar Építőművészet 1975:5.

Horler Miklós: The Reconstruction of the Castle of Simontornya. The New Hungarian Quarterly 17 (1976):63, 165–167.

Kiss István: A simontornyai vár története. Szekszárd, 1915.

Kiss István: Simontornya krónikája. Simontornya, 1938.

Lócsy Erzsébet: Előzetes jelentés a simontornyai várban végzett építéstörténeti kutatásról. Archaeológiai Értesítő 101 (1974):1, 127–138.