leírás

A foki (siófoki) erőd és megerősített kikötő a balatoni török hadihajós flottilla legfőbb bázisa volt, ahonnét sorozatos támadásait indította a Balaton északi partvidéke ellen. A vár pontos helye ismeretlen, két hely merült fel lehetséges területeként: a kórház mellett keletre emelkedő dombon áll az egykori uradalmi magtár nagy épülete, a hagyomány szerint itt állt a török vár. Itt 1970-ben az akkori agyagbánya falában egy V keresztmetszetű feltöltődött árok látszódott.

1907-ben Kuzsinszky Bálint a Zsidótemetőtől É-ra lévő vasúti őrháztól D-re vastag kőfalmaradványokat, Sági Károly szerint a – 17. század első felében épült – foki Törökvár maradványait találta meg. (Magyar–Nováki, 2005. alapján)

 

irodalom:

Draveczky Balázs–Sági Károly–Takáts Gyula: A Somogy megyei múzeumok régészeti adattára. Kaposvár, 1964.

Draveczky Balázs: Somogy megye régészeti képeskönyve. Kaposvár, 1970.

Sági Károly: Siófok török vára. In: Siófok. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, 1989, 129–141.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1244–1249.

Magyar Kálmán–Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. Kaposvár, 2005, 121–122. link