leírás:

A Galga völgyének körzetében álló Szandát a törökök talán 1544-ben vették be Nógráddal és Hatvannal együtt. Őrsége azonban csak 1546 augusztusától mutatható ki – talán korábban nem vették használatba. Kezdetben hatalmas, 280 fős őrséget terveztek bele, a létszám azonban a nógrádi hódítások hatására rohamosan csökkenni kezdett, és az 1550-es évek végére 70 fő körül állapodott meg. 1551. augusztus 1-jén Horváth Bertalan váratlan rajtaütéssel elfoglalta és lerombolta a várat, de a törökök gyorsan visszavették és kijavították. 1594 márciusában – Nógrád elfoglalása után – Haszan budai pasa parancsára kiürítették és felgyújtották.
Törökök által épített részt nem azonosítottak.


Irodalom:

Gábor Judit: A két szandai vár. In:  Castrum Bene, 1989. Várak a 13. században. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1990, 196–197. Link
Gádor Judit: Szanda-vár. Rég. Füz. Ser. I. 22 (1969) 90.
Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 570–580.