Leírás:

A vár 1543-ban, kevéssel Pécs elfoglalása után került török kézre, elfoglalása Ahmed pasa nagyvezírhez köthető. Török őrségéről csak 1546-ig vannak adataink, ekkor időnként hatalmas, közel 250 fős védősereg vigyázta: nem csoda, hiszen többek között Szász fedezte Pécset északról. 1545 őszén azonban a budai pasa számos tolnai várat elfoglalt, amelyekbe egyrészt őrséget kellett helyezni (a szásziak jó részét is átirányították), másrészt az új hódítások révén a vár stratégiai jelentősége lecsökkent. 1546 után őrségének nincs nyoma a török iratokban használatával – egy sor környékbeli meghódított keresztény várhoz hasonlóan – valószínűleg felhagytak.  Az ásatásokat vezető Gerő Győző szerint a nyolc kis félkör alaprajzú bástyatoronnyal erősített külső várat a törökök emelték. Az állítást a vár használatára vonatkozó csekély mennyiségű török forrás nem támogatja.


irodalom:


Gerő Győző: Szászvár – a püspöki vár településtörténete és építéstörténete. In: A pécsi püspökvár. Pécs, 1999, 109–143.

Gerő Győző: Szászvár, vár. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2000. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, 2003, link

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1266–1267.