leírás:

A várat 1552. szeptember 6-án Hádim Ali budi pasa csapatai foglalták el. 1593-ban a törökök kiürítik, Christoph Teuffenbach csapatai december 3-án veszik birtokba. 1663. november 9-én Kohári István szécsényi kapitány a várat felgyújtotta és ismét átengedte a törököknek. 1683-ban Sobieski János kozákjai foglalják vissza. A vár köré szandzsák szerveződött, ennek megfelelően Szécsény regionális központtá fejlődött. Az erősség központja a ferences templom és kolostor lett, itt rendezték be a bég palotáját is. A várfalakat a törökök többször is megerősítették, palánkfalakat emeltek. Az uralkodói dzsámi – kezdetben Szülejmán, majd Mehmed nevén – a ferences templomban került kialakításra, mint azt Evlia cselebi, a Historia Domus és a megtalált mihráb-fülke is igazolják. Jóllehet több konkrét adatunk nincsen, a helyi hagyományok szerint a vár északnyugati bástyája is imahelyként szolgált, bár elképzelhető, hogy erre csak az épület formájából következtettek. Az mindenesetre kevéssé valószínű, hogy egy ilyen viszonylag jelentős központban mindössze egyetlen imahely működött volna. A vár török állapotáról ábrázolásunk nincs.

A feltárások során felszínre került az álló téglafal alatti (és korábbi) sánc, a hozzá tartozó karókkal és sáncerősítő rönkökkel.

 

irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 778–788.

Kőnig Kelemen: Hatszáz éves ferences élet Szécsényben. Vác, 1931.

G. Lászay Judit: A szécsényi ferences kolostor oratóriuma (A szécsényi ferences kolostor kutatása I.) In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. Budapest, 1993, 115–131.

G. Lászay Judit: A szécsényi ferences kolostor építéstörténete a 17. század végéig. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. Szerk. Haris Andrea. Budapest, 1994, 491–516.

Majcher Tamás: A középkori Szécsény. Miskolc, 1994.
Majcher Tamás: Szécsény, városfal. In: Régészeti kutatások Magyarországon, 2000. Szerk. Kisfaludi Júlia. Budapest, 2003. link

Mordovin Maxim: Szécsény városának kora újkori palánkerődítése (A szécsényi Pintér-háznál feltárt maradványok alapján). In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György–Kovács Gyöngyi. Budapest, 2011, 149–159.