Leírás

Szekcső valószínűleg 1541 végén vagy 1542 elején került török kézre, s ott is maradt 1686-ig. Az 1550-es évektől egy kisebb szandzsák központja, feladata a dunai viziút védelme volt. Közigazgatási szerepe ellenére jelentősebb muszlim település nem alakult ki mellette. A kezdeti időszakban itt is csekély létszámú őrség állomásozott, amelyet azután a hódoltsági magyar aktivitás növekedésével fokozatosan töltöttek fel, s amely időnként a száz főt is meghaladhatta. Ennek megfelelően a település komolyabb kiépülésére sem számíthatunk, a szandzsákbég is szívesebben tartózkodott a közeli Pécsett. A városban minden bizonnyal összesen egyetlen imahely, egy mecset működött, s nem elképzelhetetlen, hogy ezt is csak a rangemelkedés idején hozták létre. A város többször elpusztult, például az 1599.évi hajdútámadás következtében, s így többször újjáépítették. Nem lehetetlen, hogy a mecset is muszlim építésű imahely volt, erre azonban bizonyítékunk
nincs, későbbi történetéről nem tudunk.


Irodalom

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1172–1179.