Leírás:

Szinán pasa nagyvezír foglalta el az erősséget 1594-ben a győri hadjárat során, 1597-ben Miksa főherceg hadvezére, Brestein foglalta vissza. Később rövid időre többször is török kézre került. Török építkezéseiről nem tudunk.


Irodalom:

László Csaba: Adalékok Pannonhalma középkori történetéhez: Műemlékvédelmi Szemle (Az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója) 1995:1–2, 89–132. link

Gergelyffy András–H. Gyürki Katalin– Kőfalvi Imre–Sedlmayr János: Adatok Pannonhalma építéstörténetéhez. Arrabona – Múzeumi közlemények 5 (1963) 121–167. link