leírás:

Törökszentmiklós (Balaszentmiklós) erősségét a törökök alakították ki 1554-ben egy kisebb középkori castellumból – viszonylag nagy terjedelmű palánk emelésével. Feladata elsősorban Szolnok támogatása volt Egerrel és Váraddal szemben. Mivel építésének idején Gyula felé
más erődítmény nem is vigyázta a határszakaszt, viszonylag nagy létszámú katonát állomásoztattak benne. A vár alaprajzát nem ismerjük, elhelyezkedését Kovács Gyöngyinek sikerült tisztáznia.
Miksa főherceg 1595. évi hadjáratának kapcsán valószínűleg készült róla valamiféle felmérés vagy rajz, melyet Wilhelm Dillich és Georg Hoefnagel is interpretált a maga módján. Bár kétségtelen, hogy az ábrázolások számos fantasztikus elemet tartalmaznak, kevéssé kétséges, hogy valós alapokra épülnek. Ha ez igaz, akkor a palánkban kupolás imahely és fürdő is épült.


irodalom:

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 865–875. III, 1530–1531.

Hegyi Klára: A szolnoki szandzsák török várai: Szolnok, Szentmiklós és Csongrád. Tisicum – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 13 (2003) 131–153. link

Kovács Gyöngyi: Törökszentmiklós a török korban. A szentmiklósi török palánkvár. In: „A városnak a városról.” Fejezetek Törökszentmiklós múltjából. Szerk. Selmeczi László–Szabó Antal.

Törökszentmiklós, 2001, 169–228.

Kovács Gyöngyi: Törökszentmiklós alapterülete és kiterjedése a középkor végén és a török korban. In: „A városnak a városról.” Fejezetek Törökszentmiklós múltjából. Szerk. Selmeczi László–Szabó Antal. Törökszentmiklós, 2001, 229–238.