leírás:

1599-ben a hajdúk komoly rajtaütést hajtottak végre a Duna mellett, ezzel komoly gondokat okozva a török hadvezetésnek. A magyar végekre vonuló Dámád Ibrahim pasa nagyvezír ezért elrendelte a dunai vízi út megerősítését, melynek keretében új palánkokat is létesítettek, például Szerdahelynél és Tolnánál. Az erődítményt – mely szokás szerint négyzetes alaprajzú, sarkain körbástyákkal megerősített palánk volt – 1605-ben már biztosan használták. A vár egyetlen kapuja észak
felé nézett, s benne két kutat is ástak. 1975–1986 között Gaál Attila tárta fel.

irodalom:

Gaál Attila: Az ólommegmunkálás eszközei az újpalánki (Tolna megye) török palánkvár régészeti anyagában. In: Iparrégészeti kutatások Magyarországon. Égetőkemencék régészeti és interdiszciplináris kutatása. Szerk. Gömöri János. Veszprém, 1981, 143–148.

Gaál Attila: Török palánkvárak a Buda-eszéki út Tolna megyei szakaszán. In: Magyar és török végvárak (1663–1684). Eger, 1985, 185–197. (Studia Agrensia 5.)

Gaál Attila: A szekszárdi múzeum hódoltságkori rézedényei (Copper Vessels of the Szekszárd Museum from the Turkish Occupation Period.) In: Communicationes Archaeologiae Hungariae Budapest, 1991, 163–186.

Gaál Attila: A szekszárdi múzeum hódoltságkori rézedényei (Copper Vessels of the Szekszárd Museum from the Turkish Occupation Period II.) Communicationes Archaeologiae Hungariae Budapest, 1991, 191–207.

Gaál Attila: Török palánkvárak a buda-eszéki út Tolna megyei szakaszán. In: A hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes Ibolya–Kovács Gyöngyi. Budapest, 2002, 99–102. link

Gaál Attila: Hódoltságkori cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyűjteményében. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 36 (2004) 259–296. link

Gaál Attila: Kínai porcelánok és utánzataik, valamint üvegkarperecek a Jeni-palánki török palánkvárból. A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 27 (2005) 205–258. link

Gaál Attila: Kerámia leletek a Szekszárd-palánki török palánkvár (Jeni Palanka) területéről és feltárásából. A Wosinszky Mór Múzeum évkönyve 32 (2010) 401–452. link

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1162–1165.

Vadas Ferenc: A jeni-palánk török kiserőd. link