leírás:

A tatai várat Hamza fehérvári bég vette be rajtaütésszerű támadással 1557 októberében, de 1566 júniusában a keresztények visszafoglalták. 1594-ben Szinán pasa nagyvezír győri hadjárata során ismét török kézre került, hogy 1598 augusztusában a kereszténynek – Pálffy Miklós és Adolf Scharzenberg csapatai – ismét visszavegyék. A Győrrel szemben álló várat a törökök óriási őrséggel látták el, eredetileg 465 katonát terveztek itt zsoldban tartani. 1565-re a létszám valamelyest csökkent, de még mindig 400 fő körül járt. 1594-ben csak feleakkora őrséget kapott, minthogy ekkor nem állt a frontvonalban. A vár viszonylag rövid ideig volt török kézen, s bár javítási munkálatairól tudunk, török átépítés nem ismert. 

irodalom:

B. Szatmári Sarolta: Előzetes jelentés a tatai vár ásatásáról. Archaeológiai Értesítő 101 (1974) 45–54.

B. Szatmári Sarolta Keller György: Tata története I. (Az őskortól 1727-ig.) Tata, é. n.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 643–650.

Kiss Vendel: Thatha Arx Regia. A tatai vár metszetábrázolásai a XVI–XVII. századból. Tata, 1998. link

Sch. Pusztai Ilona: A tatai vár 1569–72-ből származó alaprajza. Komárom–Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1 (1968) 263–273. link

Tóth Sándor László: A tatai vár és ostromainak szerepe a 15 éves háborúban. In: Tata a tizenöt éves háborúban. Szerk. Fatuska János–Fülöp Éva Mária–ifj. Gyüszi László. Tata, 1988, 19–44.