leírás:

A török hadak 1594-ben, Szinán pasa nagyvezír győri hadjárata során kerítették kézre Tihanyt, melynek őrsége Veszprém elestéről (október 7.) értesülve kiürítette a várat. 1598 augusztusában a kapituláló veszprémi török őrség java része ugyan Tihanyba ment, néhány nappal később mégis feladták a várat. Az apátság körül kialakított erősséget a törökök a keresztényektől sértetlenül vették át, építkezésről nem tudunk.

irodalom:

Éri István–Kelemen Márta–Németh Péter–Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. A veszprémi járás. Budapest, 1969, 192–193.

Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Budapest, 2007, II, 1048–1049.

Kralovánszky Alán: A tihanyi vár 1982. évi feltárása. Műemlékvédelem, 38 (1994):4, 209–218.

Soós Elemér: A tihanyi vár története, hadi és műleirása. Budapest, 1916.